A vilonya.eu oldal az alábbi böngészőkön lett tesztelve.
Firefox Internet Explorer Google ChromeOpera
Az oldal optimális felbontása 1280x1024képpont.
Az oldallal kapcsolatos észrevételeket az info@vilonya.eu címre várom.

Iskola és Óvoda

Gózon Imre tervei alapján felépült négy tantermes iskolát 2001. január 7-én vették birtokukba a gyerekek. Az épület úgy készült, hogy kis átalakítással alkalmas legyen óvodás korú gyermekek fogadására is, akik a Papkeszi – Vilonya községek önkormányzatai által fenntartott Colochémia lakótelepi óvodába jártak. Ebben az óvodába a gyerekek busszal közlekedtek nap, mint nap. Egyre erősebbé vált az az igény, hogy helyben fogadjuk az óvodáskorú gyerekeket. Az átminősítési eljárás, majd az előírásoknak megfelelő átalakítások után 2002. április 30-án elkészült az óvodai szárny is. A szakhatóságok engedélyezték 1 óvodai csoport működését. Az óvodát 2002. szeptember 1-én vették birtokukba a gyerekek. Vilonya község képviselő testülete, oktatási intézmény közös fenntartását, ellátó társulást hozott létre Berhida Város Képviselőtestületével. Így a peremarton-gyártelepi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tagintézményeként működik 2002. szeptember 1-től. Tevékenységi köre az általános iskolások 1-4osztályos tanulók helybeli képzése mellett az óvodáskorú gyermekek nevelése. Iskolánk 1-4. osztályig tudja fogadni a gyermekeinket. A kis létszám miatt az oktatást csak összevontan, 1-2. osztály, 3-4. osztály, két tanulócsoportban tudjuk megoldani. A gyerekek a kötelező tantárgyakon kívül idegen nyelvet, németet tanulnak első osztálytól kezdve. 2005. szeptemberétől az informatikai oktatás is bevezetésre került További terveink sportfoglalkozások, kézműves szakkör bevezetése. Óvodánkban egy csoport indult, melynek átlagos létszáma 30 fő. Sajnos növekvő tendenciát mutat a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek száma. Óvodánk a tevékenységközpontú óvodai nevelési programot adaptálta, amely a gyermekközpontba helyezését és az óvodai nevelési funkciók, kiteljesedését tekinti alapvető feladatának. A gyerekek az óvodás kor végére szeretteljes, megértő, elfogadó légkörben, ügyes, óvó, önértékelésű erős, kitartó, önálló személyiséggé válik. Megismeri önmagát, vannak céljai, tesz ezek megvalósításáért

Testvértelepülésünk:
Csehi (Szlovákia)

Újdonságok

Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde

Vilonyai tagóvodája

Digitális átállás